โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

×


ข่าวสารเวชชารักษ์


การดำรงวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) ประจำเดือน สิงหาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม  >


โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง คณะผู้บริหารและทีมนำเสนอผลงานคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพภาคราชการและภาคโรงพยาบาลจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม  >


โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนายอดิเรก เสมอการ พนักงานขับรถ ได้สอบผ่านโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม  >

ดูข่าวสารทั้งหมด

รางวัลเวชชารักษ์

เข้าร่วมและรับรางวัลหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

เข้าร่วมและรับรางวัลหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปางได้รับเกียรติบัตรรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในผลงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

ดูรางวัลเวชชารักษ์ทั้งหมด
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130