โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

×


ข่าวสารเวชชารักษ์


ร่วมหารือแนวทางการวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะคาให้มีสุขภาพที่ดี

อ่านเพิ่มเติม  >


การให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการฟื้นฟูสภาพ แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและผู้ดูแลคนพิการในโครงการป้องกันและควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม  >


โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

อ่านเพิ่มเติม  >

ดูข่าวสารทั้งหมด

รางวัลเวชชารักษ์

เข้าร่วมและรับรางวัลหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

เข้าร่วมและรับรางวัลหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปางได้รับเกียรติบัตรรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในผลงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

ดูรางวัลเวชชารักษ์ทั้งหมด
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130