โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

ข่าวสารเวชชารักษ์


ร่วมออกบูธให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจประเมินสุขภาพเท้า

อ่านเพิ่มเติม  >


วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม  >


โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยงานกายอุปกรณ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเท้า

อ่านเพิ่มเติม  >

ดูข่าวสารทั้งหมด

รางวัลเวชชารักษ์

เข้าร่วมและรับรางวัลหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

เข้าร่วมและรับรางวัลหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปางได้รับเกียรติบัตรรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในผลงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 จังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

ดูรางวัลเวชชารักษ์ทั้งหมด
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130