โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
รางวัลเวชชารักษ์
เข้าร่วมและรับรางวัลหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน

อ่านเพิ่มเติม  >

ร่วมส่งผลงานนำเสนอเรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ

อ่านเพิ่มเติม  >

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130