โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เข้ารับเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่งในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม แกรนบอลลูน โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เมื่อในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

  2019-11-19   ดาริกา  นาเกลือ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130