โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ร่วมส่งผลงานนำเสนอเรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ร่วมส่งผลงานนำเสนอเรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 จังหวัดลำปาง โดยคุณศรัณญา ขันธเดช นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ และเรื่องการส่งเสริมการดำเนินชีวิตอิสระคนพิการ (บ้านวิถีอิสระ) โดยคุณคนึงนิจ ปิจนันท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในงานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล ประจำปี 2562 มหกรรมคุณภาพข้ามสายงาน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

  2019-11-20   ดาริกา  นาเกลือ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130