โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
ข่าวสาร
  
การดำรงวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) ประจำเดือน ตุลาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ และนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนางนวพร แก้วคำเครือ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนกรการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุโดยชุมชนและท้องถิ่น (Module 3 : ขยายผลในพื้นที่)

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมแสดงความยินดีกับงานกิจกรรมบำบัด ที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องด้วยส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมเป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการประชาชนโดยการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ได้รับเชิญจากจังหวัดลำปางโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ให้เป็นวิทยากรเพื่อบรรยาย และฝึกการปฏิบัติแก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(70 ชั่วโมง)

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมออกบูธให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจประเมินสุขภาพเท้า

อ่านเพิ่มเติม  >

  
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยงานกายอุปกรณ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเท้า

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรโรงพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ตัวแทนโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม  >

  
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม  >

  
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำวัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ตัวแทนโรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

อ่านเพิ่มเติม  >

  
งาน "ผ่อ...ผะตู๋ ใจ๋ ก้าวแรกสู่วิถีนักบริบาล"

อ่านเพิ่มเติม  >

  
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระประจำเดือนกันยายน 2563

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าผา และบริเวณโดยรอบ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย และวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “วันมหิดล”

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130