โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่ง นายแพทย์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายแพทย์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก รับโอน รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรับสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแแหน่ง
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130