โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด โรงพยาบาลลำปาง

  2020-06-17   ดาริกา  นาเกลือ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ร่วมกับข้าราชการและประชาชนจิตอาสา ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563


1 2 3 4 5

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130