โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19

  2020-06-17   ดาริกา  นาเกลือ

โดยมีกิจกรรม ทำคลองไส้ไก่ในแปลงผัก, ขุดล้อมต้นพริก, ทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง, ทำคอกหมูหลุม, ให้อาหารปลา กบ อึ่งอ่าง, ปลูกหญ้าแฝกเสริมบริเวณขอบบ่อ และทำฐานการเรียนรู้ในพื้นที่หมู่บ้าน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ บ้านแม่ต๋ำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563


1 2 3

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130