โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับโรงพยาบาลลำปางโดยมีนายแพทย์จาตุรนต์ บุญพิทักษ์ เข้าร่วมประชุมนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาระบบการบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้าน Intermediate care

  2020-06-17   ดาริกา  นาเกลือ

และการพัฒนาสนับสนุนวิชาการเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563


1 2 3 4

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130