โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี

  2020-07-31   ดาริกา  นาเกลือ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยนางสาวสาวิตรี วงค์หาญ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี จำนวน 30 คน ณ อาคารประชุม ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563


1 2 3 4

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130