โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ร่วมหารือแนวทางการวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะคาให้มีสุขภาพที่ดี

  2020-07-31   ดาริกา  นาเกลือ

นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาล เข้าพบนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา ร่วมหารือแนวทางการวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะคาให้มีสุขภาพที่ดี รวมถึงประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวภายในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563


1

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130