โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนายอดิเรก เสมอการ พนักงานขับรถ ได้สอบผ่านโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

  2020-08-30   ดาริกา  นาเกลือ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนายอดิเรก เสมอการ พนักงานขับรถ ได้สอบผ่านโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 และสอบหลักสูตรพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการได้ลำดับที่ 1 ของรุ่น ซึ่งจัดโดยสำงานขนส่งจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563


1 2 3 4 5

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130