โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

การดำรงวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) ประจำเดือน สิงหาคม 2563

  2020-09-03   ดาริกา  นาเกลือ

ทางหอผู้ป่วยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย หลังจากออกจากโรงพยาบาลไปแล้วจึงมีแนวคิด ทำกิจกรรมโดยที่ผู้ป่วย เป็นผู้เสนอกิจกรรมต่างๆ โดยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พยาบาลและผู้ช่วยเหลือฯ โดยกิจกรรมต่างๆจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคมและใส่หน้ากาก เพื่อตอบสนองนโยบายฯ เช่น ชื่อกิจกรรม ทำขนมวาฟเฟิ้ล ประโยชน์ ฝึกอาชีพและการใช้ชีวิตประจำวัน,ชื่อกิจกรรม บิงโก ประโยชน์ ฝึกการสังเกตและการนับเลข ,ชื่อกิจกรรม ทำแฮมเบอเกอร์ ประโยชน์ ฝึกอาชีพ, ชื่อกิจกรรม ข้าวผัดไข่ ประโยชน์ ฝึกการใช้ชีวิตประจำวันและฝึกอาชีพ, ชื่อกิจกรรม ถอดบล็อกไม้ ประโยชน์ ฝึกการสังเกตและการสร้างสัมพันธภาพ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ รวมถึงประโยชน์ต่างๆอีกมากมายต่อผู้พิการและผู้ดูแล อีกทั้งได้รับความพึงพอใจจากผู้ป่วยและผู้ดูแล 100.00%


1 2 3 4 5 6 7 8

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130