โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยงานกายอุปกรณ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเท้า

  2020-10-27   ดาริกา  นาเกลือ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยงานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู นำโดยนายฤชา ขันธเดช นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนักกายอุปกรณ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเท้า ให้บริการตรวจประเมินสุขภาพเท้า และผลิตแผ่นรองในรองเท้าเฉพาะบุคคลให้เหมาะสมกับรูปทรงเท้าของแต่ละบุคคล เพื่อช่วยรองรับน้ำหนักในการดำเนินชีวิตประจำวัน ลดอาการบาดเจ็บขณะเดิน ยืน หรือวิ่งเป็นเวลานาน ช่วยให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้สะดวกสบายมากขึ้น แก่บุคลากรของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563


1 2 3 4 5 6 7

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130