โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ด้วยวีธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวีธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับการฝึกการทำงานของมือ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อระบบดูดฝุ่นขนาดใหญ่ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ข้อศอก มือ ข้อมือ แบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า 1 ชุด (e-bidding)
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับการฝึกการทำงานของมือ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 เครื่อง (e-bidding)
ร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ข้อศอก มือ ข้อมือ และนิ้วมือ แบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า (Continuous Passive motion CPM for upper limps) 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศพร้อมเอกสารปรกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับการฝึกการทำงานของมือ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับการฝึกการทำงานของมือ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ข้อศอก มือ ข้อมือ และนิ้วมือ แบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า (Continuous assive motion CPM for upper limps) 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อระบบดูดฝุ่นขนาดใหญ่ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ข้อศอก มือ ข้อมือ และนิ้วมือ แบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า
เรื่อง ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับการฝึกการทำงานของมือ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แรงกดของฝ่าเท้าแบบยืนกับที่และแบบสวมใส่ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืนโดยไฟฟ้า ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับการฝึกการทำงานของมือ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ข้อศอก มือ ข้อมือ และนิ้วมือ แบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า
ร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืนโดยใช้ไฟฟ้า ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แรงกดของฝ่าเท้าแบบยืนกับที่และแบบสวมใส่ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130